Sergiusz Kowalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Sergiusz Kowalski, ur. 17 IX 1953 w Incie k. Workuty (ZSRS). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki (1976); w 1986 doktorat.

Od 1956 w Polsce. 1972-1973 w ZSP, współorganizator akcji protestacyjnej przeciwko przekształceniu ZSP w SZSP. W 1975 uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją w obronie Jacka Smykały (relegowanego z Pomorskiej Akademii Medycznej) i Stanisława Kruszyńskiego (relegowanego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego); 1975-1976 akcji zbierania podpisów pod listami przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. 1976-1977 kolporter wydawnictw niezależnych, prowadził w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy (m.in. publikacje NOWej) i hurtownię; 1976-1980 współpracownik NOWej, m.in. drukarz, składacz, organizator transportu; 1976-1981 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją ws. zbadania wydarzeń Czerwca ’76 i zbiórki pieniędzy dla represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia, w V 1977 współautor Tez do dyskusji nad niezależnym ruchem studenckim, w IX 1977 sygnatariusz dokumentu programowego KOR Deklaracja Ruchu Demokratycznego; 1978-1980 uczestnik wykładów TKN. 7-14 V 1980 uczestnik głodówki solidarnościowej w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej z uwięzionymi Dariuszem Kobzdejem i Mirosławem Chojeckim.

1980-1982 ekspert w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych przy KK „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w VII 1982. 1982-1986 prace dorywcze, 1986-1987 asystent w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., rewizje w domu. Od 1986 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

1990-2003 pracownik naukowy w Instytucie Studiów Politycznych PAN. 1992-1994 członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. W 1999 współzałożyciel, następnie członek Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej: Stowarzyszenia przeciw antysemityzmowi i ksenofobii. 2000-2006 członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Res Publica Nowa”. Od 2003 utrzymuje się z honorariów. Członek Towarzystwa Krzewienia Nauk. Członek Warszawskiej Gminy Żydowskiej.

Beata Losson