Signum

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Signum, warszawskie wydawnictwo niezależne działające 1980-1981, utworzone po VIII 1980 z inicjatywy Grzegorza, Mirosławy i Ryszarda Iwaszczuków oraz Pawła Juzwy. Wydano 18 książek (w tym 2 dodruki), drukowanych na offsecie na tzw. dojściach (czyli nielegalnie w państwowych zakładach małej poligrafii) w formacie A5 i A6, w nakł. 1000-3000 egz. Wydawano literaturę piękną, książki o tematyce historycznej, publikacje o Powstaniu Warszawskim i obozach pracy w ZSRS, m.in. Czesława Miłosza, Henryka Grynberga, Aleksandra Sołżenicyna, Karola Wojtyły. Jako pierwszą wydawnictwo opublikowało książkę dla dzieci Edwarda Słońskiego Jak to na wojence... (1981); inne publikacje: Bój Warszawy 1 VIII – 2 X 1944 (1981); Borys Diakow, Przeżyte (1981) – o obozach pracy w ZSRS; Friedriech Gollert, Raport Gollerta (1981) – o Powstaniu Warszawskim; Jan Tomasz Gross, Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci (1981); Henryk Grynberg, Zwycięstwo (1981); Jan Paweł II, Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa, przechodząca chwilami w dramat (1980); Tadeusz Bór Komorowski, Trzy wykłady o AK (1981); Czesław Miłosz, Dziecię Europy (1981), Król Popiel i inne wiersze (1980), Traktat poetycki (1980, 1981), Trzy zimy (1980, 1981); Powstanie warszawskie (1981) – oprac. w XI i XII 1944 w obozie jenieckim II D Gross-Born, red. Stanisław Płoski i Aleksander Gieysztor; Przeciw niewolnictwu głos wolnej Rosji (1981); Aleksander Sołżenicyn, Zagroda Matriony (1981).

Włodzimierz Domagalski