Zmiany

Z Encyklopedia Solidarności

Strona główna

Usunięte 1487 bajtów, 7 września
brak opisu edycji
='''Witamy na stronach ''<font color="#CD0D24">Encyklopedii Solidarności</font>'''''=
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"|-| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | <big>'''''<font color="#CD0D24">Encyklopedia Solidarności</font>'' to najobfitsze źródło wiedzy o polskiej opozycji antykomunistycznej lat 1976–19891976-1989.''' </big> {{NN}}Obecnie prezentujemy prawie '''4800 biogramów''', ponad '''1800 haseł przedmiotowych rzeczowych''' i ponad '''150 tysięcy stron [[WCB Strona główna|'''prasy podziemnej]]''']]. Nieustannie pracujemy nad dalszymi.|}
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"|-| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | [[Plik:IPN logo 512.png|100px|right]] '''Dotychczas ukazały się trzy tomy "Encyklopedii Solidarności" (2010, 2012, 2019). Prace nad IV tomem koordynuje redakcja naukowa, do której należą: dr Jan Olaszek (redaktor naczelny), dr Tomasz Kozłowski (zastępca redaktora naczelnego), Grzegorz Wołk (sekretarz redakcji), dr Kamil Dworaczek i dr Przemysław Zwiernik. Jego druk planowany jest na 2020 r.
'''Instytut Pamięci Narodowej''' wraz ze '''Stowarzyszeniem Pokolenie''' rozpoczął prace nad przygotowaniem do druku III tomu '''''<font color=Od 1 sierpnia 2019 r. redaktorem naczelnym strony internetowej "#CD0D24">Encyklopedii Solidarności</font>'''''. W celu usprawnienia kwestii organizacyjnych w styczniu 2013 roku powołano Komisję Zarządzającą ES w składzie: '''dr Łukasz Kamiński''' (prezez Instytutu Pamięci Narodowej), '''Przemysław Miśkiewicz''' (przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie), " jest '''dr Andrzej ZawistowskiTadeusz Ruzikowski''' (dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN), '''dr Władysław Bułhak''' (z-ca dyrektora BEP IPN) oraz '''dr Grzegorz Waligóra''' (redaktor naczelny ES). Do prowadzenia prac merytorycznych nad III, IV i V tomem ES Komisja Zarządzająca powołała nową Redakcję Naukową w składzie: '''dr Grzegorz Waligóra''' (redaktor naczelny), '''Łukasz Sołtysik''' (zastępca redaktora naczelnego), '''Kamil Dworaczek''' (sekretarz redakcji), '''dr Marcin Zwolski''', '''Leszek Próchniak'''. We wszystkich oddziałach IPN do koordynacji prac nad ES powołani zostali pełnomocnicy oddziałowi (zob. [[SG_KontaktKontakt|Kontakt]]). Od grudnia 2012 roku decyzją prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego ''Encyklopedia Solidarności'' jest Centralnym Projektem Badawczym BEP IPN. Prace merytoryczne i redakcyjne nad III tomem ES powinny zakończyć się do XII 2014 roku.<!--*[[Tom III Biogramy|Lista biogramów przewidzianych do publikacji w tomie III]]*[[Tom III Hasła rzeczowe|Lista haseł rzeczowych przewidzianych do publikacji w tomie III]]--> Wszystkich zainteresowanych chcących przekazać uzupełnienia lub sprostowania dot. bohaterów, wydarzeń, struktur czy inicjatyw wydawniczych z lat 1976-1989 prosimy o kontakt z pełnomocnikami oddziałowymi ES. <!-- ----{| align="center"| [[Grafika:Zaj-tom-II.jpg|600px]]
|}
---- -->
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"|-| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | <big>'''Drodzy Czytelnicy!==='''</big>
''Encyklopedia Solidarności – ludzie, struktury i wydawnictwa opozycji w Polsce 1976-1989 '' to projekt dokumentacyjny, realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Pokolenie i Oficynę Wydawniczą Volumen. Jego celem jest publikowanie od sierpnia 2010 rdokumentowanie historii ruchów opozycyjnych w PRL funkcjonujących w latach 1976-1989 za pomocą typowej typowych dla encyklopedycznych wydawnictw form biogramów i haseł rzeczowych.Są one przygotowywane przez dziesiątki autorów współpracujących z pełnomocnikami w poszczególnych oddziałach IPN, następnie trafiają do weryfikacji przez redakcję ''Encyklopedii Solidarności'' w 30. rocznicę powstania Związku, „Encyklopedii Solidarności”. Będzie się Warszawie i są publikowane najpierw na nią składać ok. 5 000 biogramówstronie projektu, 2 500 haseł rzeczowych oraz szczegółowe kalendariuma dopiero później w wersji papierowej. Zdajemy sobie sprawęPrzy ich lekturze prosimy pamiętać, że nawet tak duża liczba nie są to wersje pełne, łatwo można zauważyć pewne braki. W niektórych regionach brakuje jeszcze wielu haseł encyklopedycznych stanowi wypełnienie jedynie niewielkiej części potrzeb w zakresie dokumentowania walki polskiej opozycjii biogramów. Jest to jednak niezbędny pierwszy krok, po którym nastąpią kolejneTe braki systematycznie uzupełniamy.
Hasła i biogramy, przygotowywane przez dziesiątki autorów, współpracujących z wieloma pełnomocnikami regionalnymi, trafiają do Redakcji Encyklopedii w Warszawie. Po ich weryfikacji i redakcji umieszczane są w internetowej edycji Encyklopedii Solidarności. W chwili obecnej publikujemy ponad 4700 biogramów i 1800 haseł rzeczowych. Liczby te systematycznie rosną. Przy ich lekturze prosimy pamiętać, że nie są to wersje pełne, łatwo można zauważyć pewne braki. W niektórych regionach brakuje jeszcze wielu haseł i biogramów. Te braki systematycznie uzupełniamy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją lub pełnomocnikami regionalnymioddziałowymi. Zdajemy sobie sprawę, że czasem do haseł zakradają się błędy – pamięć ludzka bywa zawodna, wiele dokumentów zniszczono. Jeśli Państwa zdaniem jakieś informacje należy poprawić, również prosimy o kontakt z Redakcjąsygnał. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, uzupełnienia i propozycje zmian. Internetowa wersja ''Encyklopedii'' z założenia podlega nieustannej aktualizacji, będzie też rozbudowywana o wiele dodatkowych materiałów.
<div style="text-align:right;">Zespół redakcyjny ''<font color="#CD0D24">Encyklopedii Solidarności</font>''</div>
 
----
 
 
----
{| align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" <!--
| width ="20px"| <imagemap> Grafika:Ico_ppl.jpg|20px
default [[SG Ludzie]]
desc none
</imagemap> -->
| cellspacing="10" style="font-weight: bold; font-size: 9pt; color: #CD0D24;"|&nbsp;&nbsp;Ludzie
|}
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"
|-
| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | <big>'''Ludzie'''</big>
Podstawą każdego ruchu są ludzie, którzy go tworzą. Stąd też podstawowy zrąb ''Encyklopedii Solidarności'' tworzą biogramy działaczy Związku i innych ugrupowań opozycyjnych. Ponieważ pragniemy, aby historia była przedstawiona w pełnym wymiarze, zamieszczamy biogramy nie tylko niezłomnych bohaterów, lecz także tych, którzy w jakimś momencie zostali złamani i zdradzili swoje ideały oraz sprawę, o którą walczyli. [[SG Ludzie|Dowiedz się więcej...]]
 ----{[[Skorowidz biogramów| align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"| width ="20px"| <imagemap> Grafika:Ico_strDowiedz się więcej...jpg|20pxdefault [[SG Struktury]]desc none</imagemap>| cellspacing="10" style="font-weight: bold; font-size: 9pt; color: #CD0D24;"|&nbsp;&nbsp;Struktury
|}
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"
|-
| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | <big>'''Struktury'''</big>
Opozycja polska lat 1976-1989 charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością struktur. Również na bazie NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego powstawały dziesiątki i setki autonomicznych grup, organizacji, z których wiele z czasem rozszerzyło swoją działalność poza sprawy ściśle związkowe. Niestety w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania opisu wszystkich struktur, poniżej przedstawiamy wybrane z nich.
[[SG StrukturySkorowidz struktur|Dowiedz się więcej...]]  ----{| align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"| width ="20px"| <imagemap> Grafika:Ico_evn.jpg|20pxdefault [[SG Wydarzenia]]desc none</imagemap>| cellspacing="10" style="font-weight: bold; font-size: 9pt; color: #CD0D24;"|&nbsp;&nbsp;Wydarzenia
|}
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"
|-
| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | <big>'''Wydarzenia'''</big>
Okres lat 1976-1989 obfitował w szereg ważnych wydarzeń: strajki, demonstracje, pielgrzymki Ojca Świętego. Najważniejsze z nich zyskały własne hasła, które publikujemy w tym dziale, inne zostały opisane w kalendarium.
[[SG WydarzeniaSkorowidz wydarzeń|Dowiedz się więcej...]]  ----{| align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"| width ="20px"| <imagemap> Grafika:Ico_cld.jpg|20pxdefault [[SG Kalendarium]]desc none</imagemap>| cellspacing="10" style="font-weight: bold; font-size: 9pt; color: #CD0D24;"|&nbsp;&nbsp;Kalendarium
|}
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"
|-
| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | <big>'''Kalendarium'''</big>
Na dzieje Solidarności i innych ruchów opozycyjnych z lat 1976-1989 warto spojrzeć nie tylko poprzez pryzmat losów poszczególnych osób i struktur, lecz także chronologicznego układu wydarzeń. Służy temu poniższe, stale rozbudowywane kalendarium.
[[SG Kalendarium|Dowiedz się więcej...]]  ----{| align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"| width ="20px"| <imagemap> Grafika:Ico_prs.jpg|20pxdefault [[SG Prasa]]desc none</imagemap>| cellspacing="10" style="font-weight: bold; font-size: 9pt; color: #CD0D24;"|&nbsp;&nbsp;Prasa
|}
{| style="width: 100%; border: 1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; margin-bottom:8px;"
|-
| style="padding:12px; padding-bottom: 4px;" bgcolor="#F6F6F6" | <big>'''Prasa'''</big>
Niezależna polska prasa z lat 1976–1989 była fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej zjawisko nie rozwinęło się na tak szeroką skalę, angażując tak wielu ludzi. W ''Encyklopedii Solidarności'' przedstawiamy informacje o najważniejszych z ponad 5 500 niezależnych czasopism, jakie ukazywały się od 1976 r. do momentu zniesienia cenzury. Zapraszamy do [[WCB Strona głównarepo:WCB_Katalog_alfabetyczny|'''wirtualnej czytelni''']].
[[SG PrasaSkorowidz prasy|Dowiedz się więcej...]]|}
26
edycji

Menu nawigacyjne