Społeczna Komisja Zdrowia

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Społeczna Komisja Zdrowia, niezależna ogólnopolska instytucja; od 1982 istniała jako Zespół ds. Zdrowia, jako SKZ formalnie od 18 II 1984 w środowisku lekarskim i naukowym wywodzącym się z „S”.

Od przełomu 1982-1983 ze Społecznym Komitetem Nauki, Komitetem Kultury Niezależnej i Zespołem Oświaty Niezależnej wchodziła w skład OKN (Oświata, Kultura, Nauka), nazywanym też OKNZ.

Celem SKZ była kontynuacja działań podjętych przez to środowisko 1980-1981. Na czele stała Zofia Kuratowska, członkami byli m.in.: Barbara Dąbrowska, Zbigniew M. Chłap, Tadeusz Chruściel, Maria Kopeć, Joanna Person, Joanna Staręga-Piasek; jednym z najważniejszych współpracowników organizujących stałe spotkania przedstawicieli „S” Akademii Medycznych z gł. ośrodków akademickich (Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Poznania) była Anna Tymowska-Umińska.

1984-1989 SKZ wydała 21 nr-ów „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej” (redaktor nacz. Z. Kuratowska).

SKZ opracowała raport nt. stanu zdrowia społeczeństwa polskiego, wspierała prace badawcze i publikacje prac medycznych, organizowała stypendia naukowe za granicą. Wraz z Kościołem planowała w 1984 stworzyć Niezależny Fundusz Zdrowia wspierający szkolenie zawodowe lekarzy w Polsce i za granicą. Współpracowała z organizacją Lekarze bez Granic, uczelniami medycznymi i placówkami zdrowia na Zachodzie, m.in. organizując pomoc medyczną i finansową dla środowiska lekarskiego w Polsce. Działała na rzecz ochrony środowiska; jej członkowie brali udział w opracowaniu raportu na temat zagrożeń spowodowanych awarią elektrowni atomowej w Czarnobylu i w wydawaniu we Wrocławiu biuletynu ekologicznego „Zagrożenie”.

Z. Kuratowska i Z. Chłap brali udział w obradach Okrągłego Stołu, w podzespole ds. zdrowia.

Marek Kunicki-Goldfinger
Hasło ogólnopolskie