Społeczna Rada Wydawnictw Niezależnych

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Społeczna Rada Wydawnictw Niezależnych, instancja kontrolna utworzona w X 1986 w celu monitorowania działalności wydawniczej oraz nadzoru nad Funduszem Wydawnictw Niezależnych. Pełniła wobec FWN rolę nadrzędną, kwitując jego roczne sprawozdania finansowe i czuwając nad właściwym wykorzystaniem, a więc podziałem środków finansowych między poszczególne wydawnictwa. Opiniowała też skład firm tworzących w danym roku Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych, które zarządzało FWN.

W swoich oświadczeniach zwracała uwagę na kwestie etyczne związane z działalnością wydawniczą, takie jak przestrzeganie praw autorskich i wydawniczych, płacenie honorariów. Publikowała swoje komunikaty w „Informatorze Międzywydawniczym” Konsorcjum oraz prasie podziemnej, m.in. w „Tygodniku Mazowsze” i „KOS-ie”.

W skład Rady, który pozostawał tajny, wchodziły osoby reprezentujące różne środowiska oraz podziemne struktury nauki i kultury, niezaangażowane bezpośrednio w działalność wydawniczą, m.in. Teresa Bogucka, Andrzej Drawicz, Kazimierz Dziewanowski, Jan Kielanowski, Wiktor Kulerski (z ramienia TKK NSZZ „S”), Zofia Kuratowska, Tomasz Strzembosz i Klemens Szaniawski.

Działała do 1989 roku.

Piotr Bigoś