Stanisław Łach

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Łach, ur. 1 V 1938 w Nozdrzecu, woj. podkarpackie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1969); od 1998 prof. zw.

Od końca l. 60. do 1980 członek PZPR. Od 1974 nauczyciel akademicki, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 2000 Pomorska Akademia Pedagogiczna) w Słupsku.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w słupskiej WSP, w 1981 delegat na I WZD Regionu Słupsk, członek ZR, delegat na I KZD.

W I 1982 odwołany ze stanowiska prodziekana Wydz. Historycznego WSP, zwolniony z pracy; w 1983 powtórnie zatrudniony.

1989-2002 członek KZ w PAP, 1989-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Słupsk, członek ZR, delegat na KZD; radny Sejmiku Samorządu Pomorskiego. 1990-1991 w PC. Od 2003 w LPR; prezes słupskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz historii „S” Regionu Słupsk.

?