Stanisław Ługowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Ługowski, ks., ur. 14 VI 1948 w m. Skórzec k. Siedlec. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologiczny. 23 VI 1974 święcenia kapłańskie w Górze Kalwarii k. Warszawy, członek Zgromadzenia Księży Marianów.

Ksiądz w parafiach: 1974-1978 w Głuchołazach, 1978-1981 w Warszawie. W 1972 jako student teologii na KUL nawiązał kontakty z młodymi katolikami ze Słowacji, 1974-1978 organizator pomocy zakonspirowanym grupom duszpasterskim ze Słowacji – kontakt z tajnie wyświęconym bp. Janem Ch. Korcem, późniejszym kardynałem, ze słowackim bp. Pavlem Hnilicą (w Rzymie), bp. Dominikiem Kalatą (w RFN), ks. Antonem Hlinką (w Monachium), organizującym pomoc podziemnemu słowackiemu Kościołowi, w którą byli też zaangażowani kard. Karol Wojtyła, prymas Józefa Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz, bp Alfons Nossol, przekaziciel poufnych informacji o sytuacji słowackich katolików do Watykanu i Episkopatu Polski. Koordynator pomocy finansowej, przerzutów w kontenerach literatury religijnej, sprzętu liturgicznego, dewocjonaliów, powielaczy, sprzętu audiowizualnego z Zachodu do Polski i z Polski na Słowację. Organizator przerzutów przez zieloną granicę w Tatrach. Współpracował z podziemnymi drukarniami we Wrocławiu, w których drukowano literaturę religijną w języku słowackim.

1981-1984 ksiądz w parafii w Górze Kalwarii, 1984-1990 w Głuchołazach. 1984-1990 zaangażowany w Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Głuchołazach, inicjator Mszy za Ojczyznę. W czasie kazań poruszał aktualne wydarzenia społeczne, upominał się o uwolnienie więźniów politycznych. Organizator Pielgrzymek Ludzi Pracy stanowiących protest przeciwko zniewoleniu duchowemu i narodowemu. W 1984 organizator, wspólnie z głuchołaską „S”, uroczystości poświecenia sztandaru głuchołaskiej „S”. Był to akt odwagi miejscowych duszpasterzy (m.in. marianina ks. prob. Wiktora Krawczyka) i działaczy „S” integrujący wspólnotę „S” w tym mieście (obecność na poświęceniu ks. generała Marianów z Rzymu Donalda Petraitisa była odczytywana jako poparcie dla nurtu wolnościowego w okresie represji). Organizator Katolickich Dni Społecznych i rekolekcji. Dzięki wsparciu głuchołaskich duszpasterzy podziemne struktury „S” były aktywne do 1989 roku. Kapłan w diecezji Nitra na Słowacji.

Jan Całka