Stanisław Andruszków

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Andruszków, ur. 24 IV 1936 w Hrehorowie (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących przy Pafawagu we Wrocławiu (1965).

1959-1962 ustawiacz matryc do tłoczenia w Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej w Ciechowie, 1962-1969 kontroler w Fabryce Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu, 1969-1974 majster budowlany w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Środzie Śl., 1974-1986 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego tamże, 1986-1989 kierownik budowy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych tamże. 1974-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w PBR; od XI/XII 1980 przewodniczący Komisji Interwencyjnej w Międzyzakładowym Komitecie Związków Zawodowych w Środzie Śl.

14 XII 1981 zatrzymany, 17-24 XII 1981 przetrzymywany w ZK we Wrocławiu, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 25 V 1982. Wielokrotnie przesłuchiwany. 1983-1984 kolporter ulotek i pism podziemnych, punkt kolportażu w jego mieszkaniu. W 1986, 1987 i 1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Środzie Śl.

W 1989 członek KO w Środzie Śl., współorganizator wyborów 4 VI. 1989-1997 właściciel Zakładu Budownictwa Ogólnego, od 1997 na rencie.

Bianka Pietrzak