Stanisław Andrzej Błaszczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Andrzej Błaszczak, ur. 31 X 1936 w Warszawie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Odlewnictwa (1976).

1953-1966 pracownik Centralnego Biura Konstrukcji Telekomunikacji w Warszawie, 1966-1979 Biura Projektów Przemysłu Drobnego Drobprojekt w Warszawie, 1979-1982 Biura Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie.

W 1980 współzałożyciel „S” w BSiPHWiU.

W I 1982 zwolniony z pracy. 1982-1989 współpracownik Wydawnictwa CDN, introligator, organizator transportu, lokali, materiałów poligraficznych, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. CDN, Krąg, NOWa); 1982-1983 odpowiedzialny za transport „Tygodnika Mazowsze”. 23 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, w V 1984 zwolniony, w VIII 1984 śledztwo umorzono na mocy amnestii.

1985-1993 prezes Spółdzielni Pracy IRE w Warszawie (od 1991 IRE Sp. z o. o.), 1993-2003 właściciel przedsiębiorstwa Ferryt w Warszawie. Od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Tomasz Szostek