Stanisław Boczoń

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Stanisław Boczoń, ks., ur. 9 V 1954 w Bystrzycy Kłodzkiej, zm. 11 VIII 2007. Absolwent Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w 1979 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek teologia pastoralna (1990, licencjat).

1979-1981 wikariusz w parafii św. Jacka w Legnicy, 1981-1987 w parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu, 1987-1989 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

1983-1989 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy swoich parafiach; współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy do Krzeszowa i na Jasną Górę; organizator i prowadzący Duszpasterstwa Młodzieży; organizator coniedzielnych kiermaszów wydawnictw religijnych i podziemnych; w ramach DLP koordynator pomocy dla represjonowanych; koordynator Wszechnicy (coczwartkowych wykładów z udziałem działaczy opozycji z całej Polski); organizator Dni Kultury Chrześcijańskiej w Jeleniej Górze. W X 1987 współorganizator (z DLP) I Sudeckiego Rajdu Świata Pracy Dąbrowica ’87, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób z woj. jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego oraz z Wrocławia. W V 1988 organizator III Pielgrzymki Ludzi Pracy do Krzeszowa, po której wraz z innymi uczestnikami skazany przez kolegium ds. wykroczeń. W X 1988 współorganizator II Sudeckiego Rajdu Świata Pracy Jagniątków ’88. 31 I 1989 złożył w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w imieniu mieszkańców Jeleniej Góry List zbiorowy ws. likwidacji szkodliwej produkcji w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza. Od II 1989 opiekun duchowy TZR Jeleniogórskiego „S”.

W 1989 wspierał jeleniogórski KO w wyborach parlamentarnych. Kapelan Leśników; prezes Stowarzyszenia Chrześcijan Pogranicza Śląsko-Górnołużyckiego. W 1989 rektor Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Wałbrzychu-Paskowej Górze. 1989-2000 proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie, kapelan ZK tamże. Od 2000 proboszcz parafii św. Jadwigi w Gryfowie Śl., dziekan dekanatu tamże; dyr. Katolickiego Uniwersytetu Ludowego. Kanonik z przywilejem noszenia Rokiety i Mantoletu, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej.

Michał Orlicz