Stanisław Drużba

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Drużba, ur. 12 IV 1944. Ukończył Szkołę Górniczą w Wałbrzychu.

Pracownik KWK w Wałbrzychu; od 1966, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Naftowego Naftomontaż w Krośnie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w swoim zakładzie, z-ca przewodniczącego KS (Stanisława Ekierta); we IX 1980 udostępniał mieszkanie na siedzibę Komitetu Organizacyjnego NZSS w Krośnie, po przemianowaniu KO NSZZ na Regionalny Komitet Organizacyjny NSZZ członek Zarządu; z-ca przewodniczącego Zygmunta Zawojskiego; członek redakcji biuletynu Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego „Solidarność Podkarpacka”, autor wielu artykułów, następnie redaktor naczelny; 30-31 XII 1980 członek delegacji związkowców z PRKZ okupującej pomieszczenia byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Krośnie; szef działu interwencji odpowiedzialny za rozstrzyganie kwestii spornych związanych z działalnością związku oraz ochroną organizowanych imprez; w VI 1981, podczas konfliktu między lokalnymi władzami komunistycznymi a kierownictwem PRKZ, w liście otwartym zaatakował ostro pierwszego sekretarza KW PZPR Władysława Kandefera. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Krośnieńskiego, zrezygnował z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego ZR; na zebraniu ZR Regionu Podkarpacie stracił funkcję szefa działu interwencji na rzecz Józefa Szula; pozostał redaktorem naczelnym „Solidarności Podkarpackiej”, lecz na etacie kierowcy. W XII 1981 szef grupy plakatowej, zatrzymany podczas akcji.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 28 V 1982.

Od 1983 na emigracji we Francji.

9 IX – 23 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Krośnie w ramach SOS; 7 IV 1981 – 31 III 1983 przez Wydz. V KW MO w Krośnie w ramach SO krypt. Obrońca; 6 XII 1984 – 6 XII 1989 przez Wydz./p. II WUSW/RUSW w Krośnie w ramach KE krypt. Lexpediteur.

Stanisław Fryc