Stanisław Feruś

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Feruś, ur. 9 VIII 1951 w Krośnie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże. 1970-1976 student Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektroniki.

1976-1978 pracownik Krośnieńskich Hut Szkła, od 1978 Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan.

W VIII 1980 uczestnik strajków w zakładzie pracy, od IX 1980 w „S”; od XII 1980 członek Prezydium KZ w SFA Autosan jako sekretarz; współpracownik krośnieńskiego Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego; autor tekstów w niezależnym piśmie „Solidarność Podkarpacka”; w VI 1981 uczestnik I WZD Regionu Krośnieńskiego; członek Prezydium i rzecznik prasowy ZR Podkarpacie; współtwórca realizowanego później programu działania związku.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Nowym Łupkowie, zwolniony 20 II 1982. 23 X 1982 zwolniony z pracy.

Od 1982 na emigracji w Kanadzie.

Stanisław Fryc