Stanisław Fryc

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Fryc, ur. 21 XII 1953 w Krośnie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej (1980).

1974-1975 monter w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Krosno; IX 1980 – VI 1981 redaktor w „Dzienniku Polskim”.

Od IX 1981 referent w Sekcji Interwencji ZR Małopolska.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie w Krakowie. 1982-1994 nauczyciel w SP w Faliszówce. Po powrocie do Krosna pozostawał w kontakcie z działaczami podziemnych struktur „S” w Krakowie. 5 XI 1982 – 4 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.

1994-1998 nauczyciel w Liceum Zawodowym w Kołaczycach; 1999-2000 i 2000-2001 pracownik Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Stefa-Mark w Szebniach, w 2000 Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Centrum w Nowym Sączu, 2001-2002 Muzeum Podkarpackiego, od 2002 Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Krośnie.

Autor kilkudziesięciu haseł do słowników, kilkuset artykułów w prasie regionalnej i centralnej, współautor kilku i autor kilkunastu książek z dziejów Jasła, Krosna i regionalnej „S”, m.in.: Od sierpnia do grudnia. NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu 1980-1981, Nauczycielska Solidarność na Podkarpaciu w latach 1981-1989, [w:] Z dziejów Solidarności Podkarpackiej 1980-1989 pod redakcją Bogdana Adamskiego (Krosno 1992), Między sierpniem a grudniem. NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu 1980-1981 (Krosno 2005) oraz zbioru Opowieści spod korca maku (Jasło 2008).

Ewa Zając