Stanisław Górski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Górski, ur. 5 XII 1948 w Radomiu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Techniczny (1970).

1967-2009 pracownik Zakładów Metalowych im. gen. „Waltera” w Radomiu (od 1990 ZM Łucznik, od 2000 Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.).

Od X 1980 w „S”, członek założyciel Komitetu Założycielskiego „S” w ZM; sekretarz KZ, 17 XI 1981 przewodniczący delegacji MKR „S” Ziemia Radomska do rozmów z rządem; przed 13 XII 1981 uczestnik kilku akcji strajkowych „S” w zakładzie.

Po 13 XII 1981 członek Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym, od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Wolny Robotnik”, „Tygodnika Mazowsze”, „Gazety Polskiej”, ulotek i innych okolicznościowych, w 1987 wydawca (wraz z Waldemarem Szajewskim) jednego numeru pisma „Zgoda”; kilkakrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. W 1988 członek Komisji Organizacyjnej „S” w ZM im. gen. „Waltera”; 6 I 1989 wraz z Witoldem Królem, Stanisławem Walczakiem organizator wiecu w zakładzie, w którym uczestniczyło 200 osób.

1989-1990 członek KO, następnie przewodniczący KO „S” Ziemia Radomska, od 22 III 1989 przewodniczący komisji ds. Związków Zawodowych i Ubezpieczeń Społecznych, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO przed wyborami parlamentarnymi 4 IV - organizator spotkań, akcji plakatowych i ulotkowych; od IX 1989 przewodniczący KZ w ZM im. gen „Waltera”; w 1990 organizator z ramienia KO wyborów samorządowych w regionie radomskim, 1990-1994 radny Miasta Radom z listy KO, przewodniczący Rady Miejskiej, 1998-2002 radny Miasta Radom z listy AWS. 1990-1994 prezes klubu sportowego RKS Broń Radom. Od 2009 na emeryturze.

Konrad Słowiński