Stanisław Gołba

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Gołba, ur. 5 V 1929 w Spytkowicach k. Zatora. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, Wydział Lekarski (1954); w 1966 doktorat.

1939-1945 łącznik ZWZ-AK; 1945-1947 łącznik WiN. 12 VI 1949 aresztowany przez UB w Wadowicach pod zarzutem prowadzenia opozycyjnej działalności podziemnej, do 17 VII 1949 osadzony w więzieniu, w czasie przesłuchań torturowany. Od 1955 członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 1955-1960 asystent, zastępca ordynatora w Szpitalu Miejskim nr 1 w Zabrzu; 1961-1962 starszy asystent w Wojskowym Szpitalu Garnizonowym; 1962-1974 kierownik Zakładu Leczniczo-Zapobiegawczego Elektrowni Zabrze; 1968-1972 kierownik Pracowni Izotopowej Śląskiej Akademii Medycznej; 1972-1995 ordynator Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu nr 1 w Katowicach. 1955-1979 członek Związku Zawodowego Służby Zdrowia.

Od IX 1980 w „S”, IX 1980 – XII 1981 przewodniczący KZ NSZZ „S” Służby Zdrowia.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową, pomoc represjonowanym i działalność edukacyjną w środowisku lekarskim w Katowicach. X 1988 – 1989 członek KZ NSZZ „S”.

1989-1993 delegat na zjazdy krajowe NSZZ „S” Służby Zdrowia. VII 1990 – XII 1995 w PC, członek Zarządu Wojewódzkiego. Od 1995 na emeryturze; prowadzi prywatny gabinet internistyczno-geriatryczny. 1995-1999 delegat na regionalne zjazdy NSZZ „S”. Od I 1996 w ROP, przewodniczący Koła katowickiego, V 1996 - 1997 wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu. Od 2001 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Katowicach; od 2005 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 20 III 2002 honorowy członek Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S”. Wiceprzewodniczący Oddziału PTL w Katowicach.

Odznaczony Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S” (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), medalem z okazji 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich (2006).

Szczepan Kamiński