Stanisław Gościniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Gościniak, ur. 5 VI 1930 w Sannikach, zm. 8 II 1994 w Białymstoku. Wykształcenie zawodowe.

Ślusarz w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Unitra-Biazet.

We IX 1980 organizator strajku w BZPT Unitra-Biazet (żądanie podwyżki płac i utworzenia WZZ). Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ „S” w BZPT „Unitra-Biazet”. 12 X 1980 członek prezydium MKZ „S” w Białymstoku. Od IV 1981 w BZPT Unitra-Biazet prowadził (z Feliksem Gołębiewskim) biblioteczkę wydawnictw bezdebitowych.

13 XII 1981 – 5 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 10 III 1982 zwolniony, włączył się w podziemną działalność, w kontakcie z byłymi działaczami „S”.

Od X 1988 członek RKW Regionu Białystok. W 1989 aktywnie działał na rzecz reaktywacji KZ „S” w BZPT Unitra-Biazet; po zarejestrowaniu KZ jej przewodniczący; aktywny działacz w KO Ziemi Białostockiej.

Marek Kietliński