Stanisław Grzeszczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Grzeszczak, ur. 14 III 1933 w Żydowie k. Gniezna, zm. 21 XII 2005. Ukończył Średnią Szkołę Zawodową nr 1 w Gnieźnie.

Do 1970 pracownik Cukrowni Gniezno, 1970-1992 Zakładów Mechanizacji Budownictwa Zremb w Gnieźnie.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel struktur zakładowych, miejskich; w VII 1981 delegat na I WZD regionu Wielkopolska, członek ZR, przewodniczący Podregionu Ziemi Gnieźnieńskiej, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, w VII 1982 zwolniony. Po wyjściu działacz gnieźnieńskich tajnych struktur „S”, w kontakcie ze strukturami w Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy; kolporter wydawnictw podziemnych, współwydawca pisma „Piast”. W 1988 współorganizator reaktywowania KZ „S” w gnieźnieńskich zakładach pracy: Garbarni, Zrembie, Przedsiębiorstwie Projektowania i Kompletowania Dostaw Bekadex-Spomasz, także struktury miejskiej.

W 1989 członek KO „S” woj. poznańskiego. 1989-1992 przewodniczący KZ w Zrembie, MKZ w Gnieźnie, 1990-1992 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR. Od 1992 na emeryturze; członek Komisji Emerytów i Rencistów przy ZR. 1997-2001 w RS AWS, organizator struktur w Gnieźnie i pow. gnieźnieńskim.

Barbara Fabiańska