Stanisław Józef Popławski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Józef Popławski, ur. 3 I 1936 w Radomiu. Ukończył ZSZ tamże (1953).

1953-1962 pracownik Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Radoskór, 1962-1964 Zakładów Rymarskich w Radomiu, 1964-1966 Zakładów Metalowych im. gen. „Waltera” tamże, 1966-1968 Zakładu Surowców Wtórnych tamże, 1968-1992 taksówkarz.

Od IX 1980 w „S”, współtwórca struktur „S” w Zrzeszeniu Taksówkarzy w Radomiu; przewodniczący KZ, V-VI 1981 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, organizator pomocy dla osób represjonowanych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB, pozbawiany koncesji na prowadzenie taksówki.

1989-1991 wiceprzewodniczący KZ, delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska. Od 1992 na emeryturze. Od 2002 w LPR. Członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Internowanych w Stanie Wojennym w Radomiu; od 2004 członek Koła Emerytów i Rencistów przy ZR Ziemia Radomska.

Od 23 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Radomiu w ramach SOS krypt. Taksówkarz.

?