Stanisław Jałowiecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Jałowiecki, ur. 26 XII 1946 w Tanvaldzie (obecnie Czechy). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek socjologia (1970), w 1975 doktorat.

1970-1975 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 1975-1981 pracownik naukowy Instytutu Śląskiego w Opolu (po 13 XII 1981 zwolniony), w 1983 zatrudniony w Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach (w opolskim kierownictwie tej placówki).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w IŚl, V-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK.

Po 13 XII 1981 współorganizator i lider podziemnej działalności związkowej w Regionie Śląsk Opolski, redaktor pism podziemnych „Solidarność Walcząca” i „Sygnały Wojenne” (współpraca m.in. z Wojciechem Radomskim, Bronisławem Palikiem, Janem Całką). 14 V 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO, następnie AŚ w Opolu, skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu na 10 mies. więzienia, zwolniony w I 1983.

1983-1985 na emigracji w USA; 1985-1994 dziennikarz RWE w Monachium, 1986-1988 wicedyr. RWE; 1994-1997 dziennikarz Radio Free Europe Inc. Warszawa. 1998-2002 marszałek Województwa Opolskiego; od 2002 ponownie pracownik naukowy IŚl w Opolu, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Opolskim. 1998-2002 w RS AWS, 2004-2007 w PO; 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Transportu i Turystyki.

Michał Zarzycki, Zbigniew Bereszyński