Stanisław Janisz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Janisz, ur. 23 IV 1924 w Śniadówce (w Lubelskiem), zm. 29 IV 1987 w Makówcu, gm. Chrostkowo (Ziemia Dobrzyńska). Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Rolny (1950).

Po 1945 organizator i działacz Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. 1950-1951 pracownik naukowy SGGW. 1951-1957 na emigracji w RFN i Francji, działacz emigracyjnego PSL (we współpracy ze Stanisławem Mikołajczykiem, prof. Stanisławem Kotem), sekretarz Rady Naczelnej; działacz Międzynarodowej Unii Chłopskiej. 1959-1966 nauczyciel w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Chrostkowie. Od 1966 właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Makówiec (gm. Chrostkowo).

We IX 1980 współzałożyciel Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw, następnie Solidarności Chłopskiej ZDiK, w III 1981 przewodniczący KS SCh, od VII 1981 przewodniczący Wojewódzkiej Rady. 23 XI – 13 XII 1981 przewodniczący KS podczas okupacji siedziby Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka i w Darłówku, zwolniony 10 I 1982. 1982-1987 działacz podziemnych struktur organizacji chłopskich; w 1986 współpracownik Polskiej Ligi Praw Człowieka i Obywatela; w 1987 sygnatariusz oświadczenia Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego „S” o powołaniu organizacji politycznej działającej na rzecz niepodległości, pełnej suwerenności i dobra Polski.

Pośmiertnie wyróżniony Medalem Pro Memoria (2009).

Dariusz Jaworski