Stanisław Karnaś

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Karnaś, ur. 12 XI 1936 w Rzeszowie. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej tamże, Wydz. Elektryczny (1968).

1959-1995 zatrudniony w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Rzeszów.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator (wraz z Antonim Peszko), przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Miastoprojekcie; członek MKZ; VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek ZR, delegat na I KZD. W XII 1981 współtwórca planu działań opracowanego przez „S” na wypadek wprowadzenia przez władzę stanu wyjątkowego.

Po 13 XII 1981 współpracownik RKW w Rzeszowie; w 1982 oskarżony przez Prokuraturę Rejonową tamże o niezaprzestanie działalności związkowej; dochodzenie umorzono. 1982-1988 członek siatki kolportażowej RKW; uczestnik manifestacji i akcji RKW; przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989-1990 w USA. Od 1990 członek KO w Rzeszowie. Od 1995 na emeryturze.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2010).

Do 26 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE/SOR krypt. Opór.

Michał Stręk