Stanisław Karpezo

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Karpezo, ur. 25 I 1945 w Wilnie. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Warszawie (1970).

1963-1965 pracownik KWK Halemba w Rudzie Śląskiej, 1967-1970 Hydrobudowy nr 6 w Warszawie, 1970-1972 Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych tamże, 1972-1980 pracownik cywilny Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, 1980-1982 Zakładów Mechanicznych Ursus. W III 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Warszawie. 1972-1986 członek KIK tamże. W VI 1976 uczestnik protestów robotniczych w Ursusie. 1976-1980 współpracownik KOR i KSS KOR, 1977-1980 uczestnik ROPCiO, 1977-1980 w SKS; kolporter niezależnych pism: „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnik”, „Opinia”.

W VII 1980 współorganizator strajku w ZM Ursus; w VIII 1980 współzałożyciel Robotniczego Komitetu Solidarności ze Strajkującymi z Wybrzeża w Ursusie, oddelegowany do Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S” w ZM Ursus; w 1980 konsultant ds. organizacyjnych „S” Region Mazowsze; 1980-1981 przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w Zarządzie Fabrycznym, organizator niezależnej działalności oświatowo-kulturalnej i szkoleń związkowych; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze. W 1981 współzałożyciel Regionalnego KOWzP w Warszawie. We IX 1981 współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości.

13 XII 1981 – 21 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Wolnego Głosu Ursusa”, „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, organizator kół samokształceniowych, niezależnych projekcji filmowych, spotkań z ludźmi kultury i polityki w Ursusie; w tym czasie wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, skazywany na grzywny przez kolegia ds. wykroczeń. W X 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984-1989 emiter audycji Radia „S” na terenie Warszawy, Ursusa i okolic; współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Ursusie. W 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii. 1986-1989 prezes Fundacji Pomocy Rodzinom Wielodzietnym w Ursusie. 1987-1989 współpracownik Komitetu Organizacyjnego „S” ZM Ursus. 1988-1989 pracownik WSS Społem w Warszawie.

1989-1999 pracownik ZM Ursus. 1989-1993 członek Zarządu Fabrycznego „S” ZM Ursus, ponownie przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki; 1993-1999 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” ZM Ursus, Wydz. PLS. 1997-2001 w AWS, pełnomocnik partii w Ursusie. Od 1999 pracownik firmy Tramwaje Warszawskie Sp z o.o. 1991-1992, 2003-2004 przewodniczący Rady Osiedla Niedźwiadek przy RSM Ursus.

Od 2 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KS MO w ramach SOR krypt. Kwartet; od 9 VI – 20 IX 1983 w ramach SOR krypt. Zmowa; od 7 VIII 1984 w ramach SOS krypt. Czwórka; od 8 II 1985 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Rebus; 27 X 1987 – V 1989 w ramach SOR krypt. Krąg.

Tomasz Szostek