Stanisław Kołtak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Kołtak, ks., ur. 10 XII 1932 w Uhercach k. Sanoka, zm. 31 VIII 1998 w Zakopanem. Absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu, w 1958 święcenia kapłańskie.

Wikariusz w Sławęcinie, Strachocinie, Kraczkowej i Medyni Głogowskiej, następnie proboszcz w Kalnikowie i Rzeszowie. Od 1970 rektor kaplicy gimnazjalnej kościoła św. Stanisława w Jaśle, od 1971 proboszcz. Od 1986 dziekan dekanatu jasielskiego wschodniego, inicjator budowy kościoła w Dąbrówce i domu parafialnego, początkowo bez zgody władz.

Od IX 1980 związany z „S”.

Po 13 XII 1981 wspierał materialnie i modlitwą represjonowanych działaczy; inicjator (wraz z ks. Stanisławem Marczakiem) comiesięcznych Mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława w Jaśle. W 1982 współorganizator (z ks. S. Marczakiem) Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. 10 V 1987 koncelebrował (wraz z archiprezbiterem jasielskim ks. Aleksandrem Solarskim i ks. S. Marczakiem) mszę św. z okazji odsłonięcia na ścianie kaplicy gimnazjalnej tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce; 13 XI 1988 przewodniczył mszy św. koncelebrowanej z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu. Pozyskał działkę pod budowę kościoła w Sobniowie, przyczynił się do powstania parafii tamże, pomagał przy urządzeniu prowizorycznej kaplicy powstającej parafii w Brzyszczkach; wielokrotnie przesłuchiwany. Przed przejściem na emeryturę podjął starania o lokalizację działki budowlanej pod budowę kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu.

Stanisław Fryc