Stanisław Kocjan

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Stanisław Kocjan, ur. 2 I 1942 w Baranie k. Firleja. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Elektryczny (1983).

1963-1970 właściciel Zakładu Usługowego w Dolicach, 1971-1987 pracownik Zakładów Chemicznych Police.

Od 19 VIII 1980 uczestnik strajku w ZCh Police, współprzewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, współprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Policach, następnie przewodniczący KZ, IX 1980 – V 1981 wiceprzewodniczący MKR, w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, sekretarz ZR, delegat na I KZD, wiceprzewodniczący Zjazdu, członek KK; sygnatariusz porozumień społecznych Komisji Mieszanej ds. Realizacji Postulatów Strajkowych (z udziałem Kazimierza Barcikowskiego i Stanisława Malca ze strony rządowej).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie i Strzebielinku, zwolniony 6 XII 1982; zwolniony z pracy; 1987-1989 Przedsiębiorstwa Matex Sp. z o.o. W IV 1987 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981; współorganizator druku i kolportażu pism podziemnych „Ogniwo”, „NSZZ Solidarność Nadodrza”, „Jedność”, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom.

1989-2002 ponownie zatrudniony w ZCh Police, od 2003 na emeryturze. 1989-1996 przewodniczący KZ Solidarności ’80 w Policach i KK Solidarności ’80.

1980-1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Sekwencja; 1981-1990 przez Wydz. V/WSiA KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach KE/SOR krypt. Wąs.

Sylwia Wójcikowa