Stanisław Koczwara

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Koczwara, ur. 7 III 1939 w Rzepienniku Strzyżewskim k. Jasła. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek technologia szkła (1964).

1964-1981 kierownik Wydz. Produkcji w Hucie Szkła Technicznego w Jaśle, w Krośnieńskich Hutach Szkła.

W VIII 1980 uczestnik 8-godzinnego strajku w HST w Jaśle, członek Komitetu Założycielskiego „S” w HST, od XI 1980 KZ.

14 XII 1981 uczestnik strajku w hucie, zwolniony dyscyplinarnie z pracy; 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, Nowym Łupkowie, 29 IV 1982 zwolniony. Po uwolnieniu członek Komitetu Pomocy Aresztowanym, współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, KIK tamże; autor listów otwartych ukazujących się w prasie podziemnej. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany. 1982-1990 inspektor w Przedsiębiorstwie Produkcji Materiałów Budowlanych w Jaśle.

Od 1989 przewodniczący KO w Gminie Kołaczyce. 1990-1998 wójt Gminy Kołaczyce. 1999-2002 członek Zarządu w Urzędzie Powiatowym w Jaśle. W X 2008 otrzymał odszkodowanie za represje polityczne w wys. 25 tys. zł.

Stanisław Fryc