Stanisław Kowolik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Stanisław Kowolik, ur. 4 XI 1953 w Piekarach Śląskich. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1979). Studia podyplomowe: Wydz. Prawa i Administracji UŚl (1994), Instytut Socjologii, Wydz. Filozoficzny UJ (2001), Ośrodek Studiów Europejskich UŚl (2002). Absolwent Wydz. Teologii KUL (2003). Doktorant Wydz. Nauk Społecznych KUL.

1975-1976 pracownik ZAMET w Tarnowskich Górach, 1976-1979 Huty Cynku Miasteczko Śląskie, 1979-1984 Biura Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb Proerg w Gliwicach oddział Tarnowskie Góry.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Proerg w Gliwicach oddział Tarnowskie Góry.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, organizator konspiracyjnych spotkań; 1 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 27 IV 1982 aresztowany, 20 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Ponownie internowany 30 VIII 1982 w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 30 XI 1982. 1984-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, współorganizator KIK. W 1984 zatrudniony w Fabryce Wyrobów Metalowych Metalplast w Tarnowskich Górach, 1984-1991 w Zakładach Aparatury Chemicznej Chemet w Tarnowskich Górach. W 1985 współpracownik RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przewodniczący delegatury RKW w Tarnowskich Górach. 1985-1988 autor (ps. Tomasz, Karol Wiktorski), redaktor i drukarz podziemnego pisma „Anty-k”. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, w II 1989 Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1991 przewodniczący KZ w Chemecie. 1990-1991 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i KZD. 1990-1991 w PC. 1991-1994 z-ca burmistrza Tarnowskich Gór. 1993-1995 członek Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. W 1993 założyciel i prezes Fundacji Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. bł. Adolfa Kolpinga w Tarnowskich Górach. 1993-1997 poseł RP z listy BBWR, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rodziny. 1996-1997 członek Bloku dla Polski. 1997-1999 pracownik firmy Signum Sp. z o.o. Od 1999 z-ca dyr. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie. 2004-2006 w LPR; od 2007 w PiS. Od 2006 radny Miasta Tarnowskie Góry z listy PiS, od 2010 przewodniczący Rady Miasta Tarnowskie Góry.

Weronika Rudnicka