Stanisław Krzak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Krzak, ur. 23 VII 1942 w Lesie k. Żywca, zm. 7 VIII 2007. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Jastrzębiu-Zdroju (1963).

1963-1986 zatrudniony w KWK Jastrzębie.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni; od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 ponownie uczestnik strajku w KWK Jastrzębie. 13 XII 1981 – 1983 współorganizator pomocy finansowej i żywnościowej dla rodzin internowanych; 1982-1988 kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Ość” i „RIS”, na terenie Jastrzębia-Zdroju; kurier wydawnictw między Jastrzębiem-Zdrojem a Krakowem. 28 VIII – 3 IX 1988 dostarczał żywność strajkującym w KWK Jastrzębie. XI 1988 – VI 1989 udostępniał mieszkanie na potrzeby jastrzębskich struktur Solidarności Walczącej.

1986-1994 na rencie, od 1994 na emeryturze.

Andrzej Kamiński