Stanisław Krzemkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Krzemkowski, ur. 14 IV 1951 w Bydgoszczy. Ukończył ZSZ dla Pracujących, specjalność tokarz (1968).

1967-1974 zatrudniony jako murarz w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego, 1975-1985 kierowca w PKS Bydgoszcz.

We IX 1980 inicjator i wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” przy PKS Bydgoszcz. I-X 1981 wiceprzewodniczący, od X 1981 przewodniczący KZ „S” PKS Bydgoszcz. Od X 1981 członek ZR. 1980-1981 kolporter niezależnej prasy.

13 XII 1981 – 24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach (zabrany z domu pod pretekstem pożaru w PKS). Po wyjściu wrócił na wcześniejsze stanowisko pracy; kilkakrotnie przesłuchiwany przez SB, formalnie nie podjął działalności w strukturach opozycji. W VI 1985 pod naciskiem SB odszedł z PKS z zakazem pracy w uspołecznionych zakładach pracy; utrzymywał się z dorywczych prac murarskich. I 1988 – VII 1992 zatrudniony jako kierowca w PKS Cargo Zakład Taboru.

W VIII 1989 członek MKS, przewodniczący KS i organizator strajku w PKP Lokomotywowni Bydgoszcz-Wschód. 1989-1992 przewodniczący KZ Lokomotywowni Bydgoszcz-Wschód. 1989-1992 członek Sekcji Krajowej Kolejarzy „S”. Na przełomie l. 80. i 90. wiceprzewodniczący Północnej DOKP „S” z siedzibą w Gdańsku, uczestnik negocjacji dot. kwestii płacowych, bezpieczeństwa pracy i kodeksu pracy prowadzonych z władzami PKP i przedstawicielami Ministerstwa Pracy. 1995-2001 prowadził własną działalność. 2003-2008 kierowca. Od 2008 na rencie.

Katarzyna Grysińska