Stanisław Litwinowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Litwinowicz, ur. 3 III 1947 w Białymstoku. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku (1973).

1970-1982 kierownik oddziału w Zakładzie Energetycznym w Białymstoku.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ przy Zakładzie Energetycznym w Białymstoku.

Od 1982 zaangażowany w działalność kolportażową „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Region Białystok”, „Rzeczpospolitej Samorządnej”, wydawnictwa „Gołdap” (współpracował m.in. z Dariuszem Boguskim, dostarczał prasę do środowisk nauczycielskich i zakładów przemysłowych), organizator sprzętu i materiałów poligraficznych. 11 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO, następnie w AŚ w Białymstoku, 3 II 1983 zwolniony. Zaangażowany w organizację pomocy represjonowanym i ich rodzinom. W 1982 zwolniony z pracy, w 1983 przyjęty ponownie, przeniesiony na niższe stanowisko. 1983-1986 inspektor nadzoru w Zakładzie Energetycznym w Białymstoku. 1987-1988 na emigracji w USA.

Od 1995 kierownik przygotowania ofert w firmie Automatyka, Pomiary, Sterowanie S.A. w Białymstoku.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1976) i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Emilia Świętochowska