Stanisław Mackiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Mackiewicz, ur. 25 IV 1946 w Wilnie.

Od 1964 technik mechanik, następnie konstruktor w Zakładach Wytwórczych Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz w Olsztynie. Członek ZZ Metalowców. Od 1978 przewodniczący Rady Zakładowej w Spomaszu.

Od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” tamże. 23 IX 1980 – 28 VI 1981 wiceprzewodniczący Prezydium MKZ w Olsztynie. 26-18 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego; delegat na I KZD. 28 VI – 13 XII 1981 wiceprzewodniczący Prezydium ZR Warmińsko-Mazurskiego.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie.

Od 12 I 1983 na emigracji w USA.

?