Stanisław Marek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Marek, ur. 15 VIII 1942 w Tarnowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego, kier. Drogi i Mosty (1967).

1967-1971 zatrudniony w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1971-1974 kierownik budowy w ramach okresowej służby wojskowej w Jarosławiu, 1974-1986 kierownik Zespołu Projektowego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; organizator i przewodniczący KZ w swoim zakładzie pracy.

Po 13 XII 1981 w podziemnych strukturach „S”; od II 1982 współorganizator RKW w Rzeszowie. W V 1982 po rewizjach w biurze i domu zatrzymany, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia Załężu k. Rzeszowa, zwolniony w VII 1982. Po wyjściu nadal współpracownik RKW (mimo zapalenia żył w nogach, którego nabawił się w Załężu). 1982-1987 organizator kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych. W 1986 zwolniony z pracy; następnie własna działalność gospodarcza (do 2005).

Od 2007 na emeryturze.

25 I 1981 lub 25 I 1984 – 26 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór; 17 V 1982 – 26 V 1983 przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Ankieter.

Michał Stręk