Stanisław Maria Mittek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Maria Mittek, ur. 8 X 1957 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1980).

W 1969 zaopatrzeniowiec w IASSE we Wrocławiu, w 1970 maszynista pomp w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodnym i Kanalizacyjnym tamże, 1974-1976 pracownik Pogotowia Ratunkowego (później ZOZ Fabryczna), w 1983 dekarz w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Maniowie, 1984-1990 pracownik Zakładu Usług Wysokościowych Taternik we Wrocławiu.

Od 1982 związany z Solidarnością Walczącą; udostępniał mieszkanie na druk ulotek, broszur SW, książek. Założyciel, autor tekstów i drukarz kilku pism podziemnych, m.in. w 1983 „Famy. Pisma NSZZ «Solidarności» przy FAMAGO – Solidarność Walcząca”; 1983-1984 kilku nr. „Niteczki. Pisma Tymczasowej Komisji Zakładowej «Solidarności Walczącej» Wrocławskiej Przędzalni Czesankowej «WEL-TEX» o nieregularnym okresie emisji”; zgorzeleckiego pisma satyrycznego „Jajo”. Współpracownik Radia SW, w jego mieszkaniu konstruowano nadajniki, nagrywano i przekazywano audycje.

1990-2006 własna działalność gospodarcza w branży wysokościowo-budowlanej.

Maciej Olejniczak