Stanisław Maziarz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Maziarz, ur. 7 V 1939 w Lublicy k. Jasła. Absolwent Politechniki Łódzkiej, kier. techniczna obróbka szkła (1963).

1963-1973 zatrudniony w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat w Jaśle: stażysta, kierownik Pracowni w Zakładowym Laboratorium Badawczym, z-ca kierownika wydz. i kierownika Zakładowego Laboratorium Badawczego; 1973-1980 kierownik zakładu i kierownik produkcji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Tworzyw Sztucznych w Mikołowie Oddział Zamiejscowy w Jaśle; 1980-2002 mistrz produkcji, starszy mistrz produkcji w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Gamrat-Erg.

Od X 1980 w „S”, sekretarz Zarządu Komitetu Założycielskiego „S” w ZTS Gamrat-Erg, od I 1981 sekretarz Zarządu KZ, w VI i VII 1981 uczestnik WZD Regionu Małopolska w Krakowie i Tarnowie.

Po 13 XII 1981 pozbawiony kierowniczego stanowiska. Związany z podziemnymi strukturami „S” w Jaśle, kolporter ulotek i niezależnych wydawnictw, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, uczestnik Mszy za Ojczyznę.

Od 1989 w KZ „S” w ZTS Gamrat-Erg; w czasie wyborów 4 VI 1989 mąż zaufania „S”, uczestnik II WZD Regionu Małopolska w Krakowie, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej Podkarpacie; w VI 1996 przewodniczący Koła AWS w Kołaczycach; 1997-1999, po wystąpieniu z „S”, członek ZZ Kadra ZTS Gamrat-Erg. Od 2002 na emeryturze.

Uhonorowany tytułem Zasłużony dla ZTS Gamrat-Erg (1995).

Stanisław Fryc