Stanisław Myśliwiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Myśliwiec, ur. 8 V 1958 w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska (1982).

1980-1981 współorganizator NZS i Samorządu Studenckiego na PRz, pierwszy przewodniczący Samorządu na swoim wydziale, od X 1981 członek Prezydium Komisji Uczelnianej NZS; w II 1981 uczestnik strajku studenckiego o rejestrację NZS, XI–XII 1981 członek KS podczas strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur NZS. 1982-1993 pracownik Inwestprojektu w Rzeszowie. V 1983 – IV 1984 powołany do służby wojskowej studentów. Od IV 1984 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych w siatce Solidarności Walczącej, m.in.: „Galicji”, „CDN”, „Solidarności Walczącej”. Od XII 1984 członek SW Oddział Rzeszów, odpowiedzialny za zaopatrzenie drukarni w materiały poligraficzne. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; rewizje w mieszkaniu i miejscu pracy, połączone z konfiskatą wydawnictw podziemnych. W 1988 postępowanie za działalność wydawniczą przed kolegium ds. wykroczeń; umorzone w 1989.

1989-1992 współorganizator, następnie wiceprzewodniczący KZ „S” w Inwestprojekcie. 1997-2001 w RS AWS, działacz struktur w Rzeszowie, m.in. przewodniczący Komisji Urbanistyki i Budownictwa. Od 1993 własna działalność gospodarcza.

8 X 1985 – 16 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Michał Stręk