Stanisław Napoleon Mecach

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Napoleon Mecach, ur. 6 VII 1931 w Piotrkowie Tryb. Absolwent Politechniki Łódzkiej (1957).

1956-1957 pracownik Centralnego Biura Technicznego Maszyn Włókienniczych; 1957-1958 Fabryki Pluszu i Dywanów; 1959-1961 Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego; 1961-1963 Lotniczych Zakładów Remontowych; 1963-1981 Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Bawełnianego; 1983-1984 Instytutu Techniki Cieplnej; 1985-1991 Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ przy COBRPB.

14 XII 1981 organizator strajku, zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym. Od I 1982 współorganizator redakcji niezależnego pisma „Wolna Solidarność”, publicysta, kolporter. 28 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 6 XII 1982. II 1983 – 1984 członek redakcji niezależnego pisma „Głos Łodzi”; od 1983 działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Łodzi.

1991-1993 pracownik Przedsiębiorstwa Usługowego Europrojekt; 1994-1999 Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Wynalazca i racjonalizator. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1 VIII 1984 – 25 III 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR.

Wiesław Maciejewski