Stanisław Olaf Małkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Olaf Małkowski, ks., ur. 29 VII 1944 w Woli Korytnickiej k. Węgrowa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Socjologii (1969) i Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1974).

1974-1975 wikary w parafii św. Jozafata w Warszawie, 1975-1976 rezydent w parafii Bożego Ciała na Kamionku tamże, 1976-1977 duszpasterz w Prudniku, Poznaniu i Skierniewicach, 1977-1983 bez stałego przydziału z kurii, zatrudniany indywidualnie przez proboszczów. 1979-1991 duszpasterz dzieci niepełnosprawnych w Ruchu Wiara i Światło. W III 1968 uczestnik protestów studenckich; czasowo relegowany z UW. W 1975 sygnatariusz listu 59. 1976-1977 współpracownik KOR, 1977-1980 ROPCiO, 1978-1980 Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej w Zbroszy Dużej k. Grójca, 1979-1981 Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu Polskiego. 1977–1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1977-1981 współorganizator uroczystości patriotycznych, m.in. pod Krzyżem Romualda Traugutta w Warszawie, w Olszynce Grochowskiej oraz Mszy Katyńskich w Warszawie. W tym samym okresie współpracownik Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, publicysta „Opnii” i „Spotkań”, 1978-1980 „Biuletynu Informacyjnego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej”, 1982-1984 „Tygodnika Wojennego”, 1985-1989 „PWA”. W 1978 współtwórca Ruchu Obrony Dzieci Poczętych Gaudium Vitae. W 1979 uczestnik głodówki w obronie działaczy Karty 77 w kościele św. Krzyża w Warszawie, sygnatariusz apelu Komitetu Porozumienie na Rzecz Samostanowienia Narodu o przeprowadzenie wolnych wyborów w Polsce.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.

13 XII 1981 zatrzymany; zwolniony po przesłuchaniu. 1982-1989 kapelan podziemnej „S”, koncelebrans Mszy za Ojczyznę. Od 1983 duszpasterz na Komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie. 1984-1989 objęty zakazem wygłaszania kazań ze względu na zagrożenie jego życia.

1989-1990 wikary parafii Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie, 1990-1992 rezydent parafii Miłosierdzia Bożego tamże. Od 1992 bez stałego przydziału parafii, prowadzi posługę kapłańską m.in. w kościele św. Patryka w Warszawie. 1991-2002 wolontariusz duszpasterstwa więziennego w AŚ Warszawa-Białołęka.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Zasłużony Działacz Kultury.

19 II 1975 – 26 XI 1976 rozpracowywany przez Wydz. IV KS MO w ramach SOR krypt. Skorpion; 27 II 1979 – 12 IV 1989 w ramach SOR krypt. Godot.

Tomasz Szostek