Stanisław Olbrych

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Olbrych, ur. 21 VI 1949 w Jaśle. Ukończył ZSZ w Jaśle, kierunek poszukiwania naftowe (1966), LO nr 5 dla Pracujących w Krakowie (1976). 1976-1977 student AGH, Wydz. Geologiczno-Poszukiwawczy. Instruktor rekreacji, organizator turystyki w zakładach pracy (egzamin państwowy w 1979).

1966-1968 zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Krakowie, w 1968 w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego tamże, w 1971 w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Warszawie, 1971-1972 w Zakładzie Doświadczalnym przy Przedsiębiorstwie Specjalistycznym Górnictwa Surowców Chemicznych Hydrokop w Krakowie, 1972-1979 w Zakładzie Projektów i Dokumentacji Geologicznej w Katowicach Oddział w Krakowie, od 1980 w Instytucie Nauk Geologicznych Ośrodek Badawczy PAN w Krakowie; od l. 80. współpracował z uniwersytetami i placówkami w zakresie preparatyki mikroskopowej. 1977-1980 członek PTTK. 1978-1988 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa NOT. Przed 1976 podjął próbę rozpowszechniania publikacji emigracyjnej nt. Katynia (własnoręcznie wykonane odbitki foto); w 1976 nie stawił się na oficjalnym wiecu potępiającym robotników Radomia, za co potrącono mu należną premię; 1976-1980 kolporter wydawnictw niezależnych, pod koniec lat 70. uczestnik niezależnych manifestacji w Krakowie.

Od IX 1980 w „S” w ING PAN w Krakowie.

1982-1986 prowadził 1-osobowo stały punkt kolportażu: hurtownię zaopatrującą ok. 10 odbiorców w wydawnictwa podziemne z całego kraju (do kilkudziesięciu egz.), ok. 100 tytułów, m.in. „Kronika Małopolska”, „Biuletyn Małopolski”, „Hutnik”, „13”, „Mała Polska’, „Serwis Informacyjny RKS Małopolska”, „Paragraf”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Podkarpacka”, „Wola”, „Biuletyn Łódzki”, „Solidarność Rolników”, „Homek”, „Żądło” (Leżajsk), „Solidarność Roztocze”, wykonywał prace introligatorskie, paczkowanie itp. 1985-2003 członek Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, w 1985 współinicjator powołania Sekcji Miłośników Minerałów i Skamieniałości przy PTPNoZ, współpracownik techn. pisma Sekcji „Kamienie”.

Anna Kawalec