Stanisław Paluch

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Paluch, ur. 28 IV 1950 w Pietrzykowicach k. Żywca. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Bielsku Białej (1968).

1968-1976 zatrudniony w KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach; 1976 – 28 XII 1981 w KWK Piast w Tychach-Bieruniu Nowym. 1968-1980 członek ZZ Górników.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Piast; członek straży strajkowej. W 1981 uczestnik protestów i strajków w KWK Piast: 27 I 1981 uczestnik 4-godzinnej masówki protestacyjnej, 27 III 1981 protestu ostrzegawczego w związku z prowokacją bydgoską, jednodniowych strajków 7 VIII, 28 X i 26 XI. Sympatyk KPN, 1980-81 kolporter ulotek KPN na terenie KWK Piast.

14-24 XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku w KWK Piast, członek KS, 24 XII 1981 zrezygnował z protestu z przyczyn rodzinnych. 28 XII 1981 po rewizji w domu zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, następnie do KW MO w Katowicach, 4 I 1982 do AŚ w Katowicach, 10 I 1982 tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 28 XII 1982 zwolniony z pracy. 12 V 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach uniewinniony, tego samego dnia zwolniony z aresztu. Po kilku minutach od powrotu do domu ponownie zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, 13 V 1982 do KW MO w Katowicach, 16 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 8 VII 1982 zwolniony, co tydzień musiał zgłaszać się do KM MO w Tychach. Zaangażowany w zbiórki pieniędzy dla internowanych i ich rodzin; uczestnik mszy za Ojczyznę w kościele św. Barbary w Nowym Bieruniu. 1982-1996 ponownie zatrudniony w KWK Piast. 1983-1987 kolporter podziemnych pism („Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski” i inne) i książek na terenie KWK Piast.

Od 1996 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym (1992) i Złotym (1994) Krzyżem Zasługi.

Halina Żwirska