Stanisław Pietruszewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Pietruszewski, ur. 16 III 1937 w Sowinie k. Parczewa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Świdniku (1964).

1952-1981 i 1991-1996 pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik w Świdniku.

8-12 VII 1980 organizator strajku w PZL Świdnik, uczestnik rozmów z dyrekcją. Od IX 1980 w „S”, członek KZ, delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR.

13-16 XII 1981 organizator spacyfikowanego przez ZOMO strajku w PZL Świdnik, przewodniczący KS. 17 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie, skazany w II 1982 przez Warszawski Sąd Wojskowy podczas sesji wyjazdowej w Lublinie na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Więziony w ZK w Łęczycy i Hrubieszowie, zwolniony warunkowo w VI 1983. W 1982 zwolniony z pracy, do 1986 zatrudniany dorywczo. 1986-1990 pracownik Zakładu Dźwigów Osobowo-Towarowych w Lublinie.

Od 1991 ponownie zatrudniony w PZL Świdnik, 1991-1996 członek KZ. Od 1998 prezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Od 1996 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Semper Fidelis (2001).

?