Stanisław Piotr Kosior

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Stanisław Piotr Kosior, ur. 19 X 1952 w Starachowicach. Uczeń Liceum dla Pracujących tamże (1974-1977).

1965-1989 członek, instruktor ZHP. 1972-1976 zatrudniony w FSC w Starachowicach, 1978-1982 w Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ, w VI i VII delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego.

XII 1981 – VI 1982 współorganizator podziemnych struktur „S” w Kielcach i Starachowicach, odpowiedzialny za poligrafię i kolportaż, drukarz i kolporter tzw. czerwonych ulotek (nazwa pochodzi od koloru farby), uczestnik m.in. akcji ulotkowych, malowania haseł. 10 VI 1982 aresztowany za druk i kolportaż ulotek, przetrzymywany w AŚ w Kielcach-Piaskach, w 30 VII 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach na 3 lata więzienia, od IX 1982 osadzony w ZK w Hrubieszowie: uczestnik głodówki o status więźnia politycznego, zwolniony w IV 1983. W 1984 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym Przemysłu Terenowego w Kielcach, w 1985 w Pracowni Ceramiki Szlachetnej w Starachowicach, 1985-1986 w FSC Zakładzie Tapicersko-Samochodowym, 1986-1988 w FSC Zakładzie Remontowo-Budowlanym, 1988-1989 w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Wanacja. W VI 1988 współorganizator w Wąchocku i na Wykusie w Puszczy Jodłowej uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika ps. Ponury. W II 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ w SML-W Wanacja.

IV 1989 – 1991 członek Prezydium KO „S” Regionu Świętokrzyskiego (powołanego 7 IV 1989, od 7 IX 1989 jako Świętokrzyski KO) i KO „S” w Starachowicach, 1989-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR, do 1998 przewodniczący Delegatury „S” w Starachowicach. 1997-2002 w AWS, od 2002 w PiS. 2005-2007 zatrudniony w Biurze Poselskim Krzysztofa Lipca w Starachowicach, od 2008 w Kancelarii Radcy Prawnego W. Goliata tamże. Od 1999 członek Stowarzyszenia Dolina Kamiennej, od 2003 organizator Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kotyzka, od 2008 członek Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989.

Paweł Perchel