Stanisław Prutis

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Prutis, ur. 15 III 1948 w Kraskowie k. Kętrzyna. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1969), doktor nauk prawnych (1977).

Od 1972 starszy asystent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, od 1977 adiunkt.

Od 1980 zaangażowany w tworzenie struktur „S” w Białymstoku; współautor Statutu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”; doradca prawny Zarządu Regionu Białystok, uczestnik I KZD.

14 XII 1981 odmówił podpisania zobowiązania do zaniechania działalności sprzecznej z prawem, internowany w Ośr. Odosobnienia: do 5 I 1982 w Białymstoku, do 8 II 1982 w Suwałkach. Po wyjściu współpracował z pozostającymi w ukryciu działaczami (m.in. z Jerzym Rybnikiem i Bernardem Bujwickim), zajmował się kwestiami prawnymi, współredaktor pism i listów protestacyjnych. Od 1988 doktor habilitowany nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

1989-2002 kierownik Zakładu Prawa Cywilnego. 1990-1994 wojewoda białostocki, od 1994 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, od 1996 dziekan Wydziału Prawa Filii UW, następnie Uniwersytetu w Białymstoku, 1996-1997 senator Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Białymstoku; od 1996 profesor w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Od 1999 profesor tytularny nauk prawnych, od 2002 profesor zwyczajny. Od 2002 kierownik Katedry Prawa Cywilnego.

Autor i współautor wielu publikacji prawnych.

Nagrodzony zbiorowa nagrodą II stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej za studium problemów organizacyjno-prawnych kategorii własności komunalnej (1998) oraz indywidualną nagrodą III stopnia MEN za rozprawę habilitacyjną. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Złotą Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medalem Uniwersytetu w Białymstoku (2001).

Do 20 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach KE krypt. Radca.

Emilia Świętochowska