Stanisław Przestrzelski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Przestrzelski, ur. 15 I 1945 w Białymstoku, zm. 4 IV 1999. Absolwent Studium Ekonomicznego w Katowicach.

Pracownik Białostockich Zakładach Graficznych w dziale normowania. Od 1979 na rencie (po zawale serca), zatrudniony na pół etatu.

Na początku IX 1980 na czele KS w BZGraf. 12 X 1980 (z Jerzym Prajznerem i Janem Wołowskim) przewodniczący MKZ „S” Regionu Białystok. 21 IV 1981 – VI 1981 (I WZD Regionu Białystok „S” i wybór nowych władz) przewodniczący MKZ.

15 XII 1981 zasłabł podczas próby aresztowania go przez funkcjonariuszy SB, pozostawiony na wolności. Organizator konspiracyjnej grupy, współtwórca Białostockiej Oficyny Wydawniczej, organizator podziemnej poligrafii; wspomagał druk „Biuletynu Informacyjnego” ZR Białystok „S” oraz „Naszego Głosu”, dostarczał farbę drukarską z BZGraf.

W 1989 mąż zaufania z ramienia „S” w czasie wyborów 4 VI; po wyborach zakończył działalność polityczną. Od 1989 pracownik sklepu filatelistycznego (zgromadził pokaźną kolekcję znaczków przedstawiających dzieła wybitnych malarzy). Organizator wielu wystaw w kraju i za granicą: na Białorusi, Litwie, w Czechach, Słowacji i Rumunii. Przygotowywał wystawę znaczków poświęconych Janowi Pawłowi II. Pochowany na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku.

?