Stanisław Romański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Romański, ur. 13 XI 1953 w Elblągu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek pedagogika (1979).

1979-1981 kierownik klubu w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 1981-1986 instruktor w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Elblągu. 1978-1981 w PZPR.

Od II 1981 w „S”, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg.

13 XII 1981 uczestnik wiecu pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970; 19 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kwidzynie, 7 XII 1982 zwolniony. Od 1983 kolporter podziemnej prasy, m.in.: „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Elbląskiego”, „Głosu”, prowadził punkt kolportażu w swoim mieszkaniu; wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, 2-krotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń za posiadanie nielegalnych wydawnictw; w 1986 zwolniony z pracy; 1988-1992 inspektor w Zakładach Mechanicznych im gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu (od 1990 ABB Zamech Ltd.). 1988-1989 współredaktor, kolporter podziemnego pisma „Zamechowiec”; w 1988 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w ZM Zamech, 1988-1989 członek jawnej MKK „S” w Elblągu.

1989-1991 przewodniczący KZ „S” w ZM Zamech, 1990-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg, członek ZR; w 1989 członek KO „S” w Elblągu; 1990-1994 radny Miasta Elbląg z listy KO. Od 1993 w Warszawie; 1993-1994 pracownik NIK, 1995-1997 Komisji Papierów Wartościowych, w 1998 Urzędu Wojewódzkiego, 1998-2002 Generalnego Inspektoratu Celnego, 2003-2007 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA.

Do 25 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Elblągu w ramach SOS; od 2 V 1984 przez Wydz. III WUSW w Elblągu w ramach SOS krypt. Filozof/Komisja.

Tadeusz Chmielewski