Stanisław Rusinek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Rusinek, ur. 14 VI 1943 w Lipie. Ukończył XXII Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie (1961).

1964-1968 pracownik Warszawskich Zakładów Telewizyjnych, 1968-1970 Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Wągrowcu, 1970-1971 Zakładów Podzespołów Radiowych Omig w Warszawie, 1970-1990 Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem Żoliborz.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ Mazowsze, w 1981 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek Prezydium ZR.

Po 13 XII 1981 dokumentował konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego dla Regionu Mazowsze, współpracownik podziemnej Grupy Międzyzwiązkowej i Radia „S”. Organizator spotkań emisariusza Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie w Londynie z ukrywającymi się Zbigniewem Bujakiem i Wiktorem Kulerskim.

Od 1987 na rencie. 1989-1991 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Pracownik etatowy ZR Mazowsze.

?