Stanisław Szukała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Szukała, ur. 9 VII 1954 w Czarnej Dąbrówce k. Bytowa. Ukończył Międzyzakładową Szkołę Zawodową w Słupsku (1973).

Od 1969 pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych Sezamor tamże.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla rodzin pracowników Sezamoru internowanych w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych; 13 II 1982 uczestnik protestu w Sezamorze. XI 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie k. Bydgoszczy. Od 1986 członek RKK.

1989-1990 członek KO przy Lechu Wałęsie. Od 1989 przewodniczący KZ, 1990-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Słupsk, w 1990 członek ZR, od 2000 przewodniczący ZR, 1990-2002 delegat na kolejne KZD, od 1998 członek KK; 1990-2005 członek Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego, 1991-2005 delegat na kolejne Kongresy Sekretariatu Metalowców „S”. 1997-2001 w RS AWS. 1998-2002 radny Miasta Słupsk.

?