Stanisław Szymkowiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Szymkowiak, ur. 27 III 1946 w Sulęcinku. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1970).

1965-1970 w ZSP. 1970-2003 pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze.

Od 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w OBRME; w VI 1981 delegat na WZD Regionu Zielona Góra, delegat na I KZD, członek Prezydium Zjazdu podczas I tury, członek KK; X-XI 1981 uczestnik zespołu negocjacyjnego podczas rozmów ze stroną rządową w czasie konfliktu w PGR Lubogóra.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, działacz struktur podziemnych „S”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB. Od 1988 uczestnik reaktywowania TZR Zielona Góra.

W 1989 współtwórca KO „S” w woj. zielonogórskim; wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej; 1990-1998 przewodniczący KZ, 1990-1998 i od 2002 delegat na WZD Regionu Zielona Góra, od 2002 członek ZR. Od 2004 pracownik Urzędu Miasta Zielona Góra, pełnomocnik prezydenta miasta ds. przeciwdziałania bezrobociu.

?