Stanisław Trybalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisław Trybalski, ur. 20 XI 1924 w Łubnie, zm. 25 VI 1995 w Przemyślu. Wykształcenie wyższe, ekonomiczne.

Żołnierz ZWZ-AK, członek WiN. Od poł. l. 50. pracownik Przemyskich Zakładów Gastronomicznych, 1975-1993 Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Przemyślu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, w 1981 delegat na WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR.

Po 13 XII 1981 w strukturach podziemnych „S”, kolporter prasy i wydawnictw niezależnych; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB, szykanowany w miejscu pracy.

1989-1990 powtórnie przewodniczący KZ, delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska. Od 1993 na emeryturze.

?