Stanisław Władysław Malara

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Stanisław Władysław Malara, ur. 4 V 1945 w Kobylnikach (woj. świętokrzyskie). Ukończył ZSZ w Staszowie (1963).

1963-2001 pracownik Huty im. Lenina (od 1989 pn. Kombinat Metalurgiczny Nowa Huta, 1990-2004 Huta im. Tadeusza Sendzimira, obecnie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie), w Walcowni Blach Karoseryjnych (ZB-2). 1963-1980 członek Związku Zawodowego Hutników.

27 VIII 1980 uczestnik strajku w Walcowni, od IX w „S”, członek Komitetu Założycielskiego tamże, od III 1981 Komisji Wydziałowej; przewodniczący ogniwa „S” na zmianie A.

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL, członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych; 13 XII 1981 – 1985 koordynator akcji plakatowych i ulotowych na terenie HiL i Nowej Huty. Od I/II 1982 członek Komitetu Ocalenia Solidarności (tajnej struktury „S” w HiL); od VIII 1982 współpracownik podziemnej organizacji Grot; we IX 1982 współorganizator (z Markiem Szczupakiem) spotkania założycielskiego Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, następnie jej współpracownik. 1982/1983 współtwórca (z ks. Władysławem Palmowskim) Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej realizującego funkcje socjalne „S”, m.in. wypłacanie zasiłków, 1983 wiceprzewodniczący. 1984-1988 przewodniczący Funduszu. W 1982 współorganizator, uczestnik manifestacji ulicznych, m.in. pomysłodawca 30 IV 1982 tzw. marszu milczenia z udziałem ok. 2000 pracowników HiL, którzy po zakończeniu pierwszej zmiany przeszli spod bramy HiL na Plac Centralny w Nowej Hucie; w VII 1982 przesłuchiwany. 1982-1986 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana) w Krakowie-Bieńczycach; 26 IV – 4/5 V 1988 uczestnik strajku w Walcowni Blach Karoseryjnych, od V 1988 uczestnik reaktywowania struktur „S” w HiL.

1989-2001 członek Komisji Wydziałowej „S” w Walcowni Blach Karoseryjnych, IV 1989 – 1998 wiceprzewodniczący. Od 2001 na emeryturze. 1998-2002 radny Miasta Kraków z listy AWS, 2002-2006 z listy PiS; od 2002 radny Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce, od 27 I 2011 z-ca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Wyróżniony medalem Zasłużony dla Huty im. T. Sendzimira (1994), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), medalem Niezłomnym w Słowie (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Piotr Terlecki