Stanisława Przytocka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Stanisława Przytocka, ur. 25 X 1942 w Sokołowie k. Stryja (obecnie Ukraina). Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydział Lekarski (1968).

1968-1971 lekarz w Szpitalu Rejonowym w Pyskowicach; 1971-1998 w Szpitalu Miejskim nr 1 i w Spółdzielni Inwalidów w Zabrzu, 1971-1978 także lekarz zakładowy w Górniczej Służbie Zdrowia w Zabrzu.

Od jesieni 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, organizatorka zbiórek pieniędzy, żywności, odzieży i środków sanitarnych. 12 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Katowicach i Bytomiu-Miechowicach, zwolniona w VII 1982. W 1984 II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych w ŚlAM.

Od 1998 zatrudniona w Spółdzielni Specjalistów Zdrowia oraz w ZUS w Zabrzu.

10 V 1982 – 11 II 1988 rozpracowywana przez p. III KM MO/MUSW w Zabrzu KE krypt. Weterynarz.

Teresa Brodzka