Stefan Baldy

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Stefan Baldy, ks., ur. 1 I 1935 w Wygiełzach (obecnie Bukowno) k. Olkusza, zm. 24 II 2003 w Opolu. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie (1958), 22 VI 1958 święcenia kapłańskie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości (4 VI 1981), doktorat na Papieskim Wydz. Teologicznym we Wrocławiu (1987), prałat honorowy Jego Świątobliwości (28 X 1993).

1958-1962 wikariusz w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie, 1962-1967 w parafii św. Andrzeja w Zabrzu, 1967-1970 w parafii katedralnej Świętego Krzyża w Opolu, 1970-1977 proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, 1977-2003 parafii katedralnej Świętego Krzyża w Opolu.

Od jesieni 1980 kapelan „S”. Pod koniec 1980 inicjator spotkań duszpasterstwa inteligencji opolskiej, w II 1981 przekształconego w KIK, do 1995 przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej KIK.

Po 13 XII 1981 pierwszy na Opolszczyźnie organizator (z Sekcją Charytatywną KIK) pomocy dla represjonowanych i ich rodzin (m.in. przekazywanie żywności, pomocy finansowej, lekarstw), w domu katechetycznym prowadził aptekę leków zagranicznych (przekazywanych także internowanym, aresztowanym i ich rodzinom). Od I 1982 13. dnia każdego miesiąca celebrans w opolskiej katedrze Mszy za Ojczyznę, w kazaniach protestował przeciwko represjom stanu wojennego; inicjator wzniesienia na placu katedralnym pomnika upamiętniającego śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Od 1984 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Od 1980 członek Rady Konsultorów i Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, 1981-2002 dziekan Opolskiego Rejonu Duszpasterskiego, do 2000 Diecezjalnej Komisji Budownictwa Sakralnego, 1990-2000 diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i policji.

Historyk, inicjator badań dziejów katedry opolskiej. Autor kilkunastu publikacji, m.in. Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu (1984), Katedra Świętego Krzyża w Opolu. W 700-lecie parafii św. Krzyża (1994, wyd. w jęz. niem. 1996), Księstwo Opolskie za czasów Jana Dobrego (1999).

Wyróżniony tytułem Zasłużony Obywatel Miasta Opola (1999).

Filip Leszczyński